Skip to content Skip to footer
  • Psychologia kliniczna | Psychoonkologia | Psychoterapia | Zaburzenia psychosomatyczne | Depresja | Kryzys w związku
Umów wizytę: +48 609 528 554

Psychologia to moja największa życiowa pasja, to sposób postrzegania oraz rozumienia świata i siebie. Jestem głęboko przekonana, że w każdym człowieku ukryte jest dobro i siła, które pomagają mu w osiąganiu szczęścia, satysfakcji oraz zamierzonych celów. Swoją rolę postrzegam jako pomoc osobom w odkrywaniu zasobów do radzenia sobie w trudnych emocjonalnie sytuacjach, kryzysach oraz stanach napięcia, gdy dotychczasowe działania zaradcze i uzyskiwane wsparcie nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Dzięki wrodzonej empatii i wrażliwości, umiejętności aktywnego słuchania oraz zdobytej wiedzy jestem w stanie całkowicie zaangażować się w to, co mówi Pacjent oraz wspólnie z nim szukać najbardziej optymalnego rozwiązania jego trudności i ulgi dla odczuwanego bólu psychicznego. Wspomagam również osoby w dążeniu do samorozwoju, głębszego rozumienia siebie i otoczenia, gdyż uważam, że bez względu na okoliczności, każdy człowiek zasługuje na możliwie najlepszą jakość życia. 

Ufam, że celne i szybkie postawienie diagnozy sprawia, że Pacjent czuje się bezpiecznie i pewnie, od początku w pełni zdając sobie sprawę z tego, jaki jest cel terapii oraz sposoby na uzyskanie poprawy w zgłaszanych trudnościach. Podczas sesji terapeutycznych staram się zawsze dokładnie tłumaczyć mechanizmy oraz zależności, których doświadcza Pacjent, tak, aby to on mógł jak najszybciej stać się specjalistą do spraw własnego dobrostanu psychicznego. Dbam też o to aby, pomimo często bardzo poważnych tematów podejmowanych rozmów, zarażać Pacjentów optymizmem, humorem oraz nadzieją, bo wierzę, że są one siłą napędową, które pomagają przezwyciężać napotykane przeszkody.

Pracuję głównie w nurcie poznawczo-behawioralnym, jednak dokładam wszelkich starań, aby stosowane techniki i metody terapeutyczne w największym stopniu służyły Pacjentowi i były do niego dostosowane, dlatego czasem świadomie korzystam z narzędzi z innych nurtów, m.in. psychodynamicznego, humanistycznego i Gestalt.

Swoją wiedzę i umiejętności zdobywałam podczas studiów psychologicznych o specjalności klinicznej. Środowisko kliniczne jest mi szczególnie bliskie, gdyż przez kilka lat odbywałam wolontariat na oddziałach onkologicznych i hematologicznych, skupiając się przede wszystkim na wsparciu w trakcie hospitalizacji osoby chorej i jej rodziny. Obecnie rozwijam swoje zainteresowanie z dziedziny psychoonkologii jako doktorantka w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (doktorat z dziedziny psyychoonkologii). W pracy dydaktycznej skupiam się na przekazaniu studentom praktycznej wiedzy z zakresu komunikacji, regulacji emocji, radzenia sobie ze stresem w pracy z pacjentami chorymi przewlekle. Swoje doświadczenie jako psycholog i diagnosta zdobywałam również odbywając praktyki oraz staże w szpitalach psychiatrycznych, m.in. w Centrum Zdrowia Psychicznego CM HCP oraz Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Pełniłam również rolę psychologa w organizacji pozarządowej, gdzie udzielałam wsparcia psychologicznego osobom, które z racji choroby, niepełnosprawności czy też trudnej sytuacji życiowej pozostawały przez dłuższy czas bez zatrudnienia, a obecnie szukają skutecznego sposobu na powrót na rynek pracy.

Jestem w trakcie kształcenia i uzyskiwania certyfikacji z zakresu psychoterapii systemowej. Mam za sobą liczne szkolenia, m.in.: z Racjonalnej Terapii Zachowania, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach czy też Treningu Asertywności.

W swojej pracy kieruję się zasadami etycznymi i moralnymi, które stawiają na pierwszym miejscu zaufanie i bezpieczeństwo Pacjenta. Na co dzień staram się, aby jakość pełnionych przeze mnie usług była jak najwyższa, a prowadzona przeze mnie terapia skuteczna, dlatego dążę do ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji i zdobywania doświadczeń, by móc w pełni wykorzystywać swoje umiejętności do pracy z Pacjentem.

Pracuję z osobami dorosłymi od 21. roku życia

Do zobaczenia!

Małgorzata Bendowska - ZnanyLekarz.pl