Skip to content Skip to footer

Terapia par Poznań

Powszechna dostępność pomocy psychoterapeutycznej oraz ogólny wzrost poziomu samoświadomości społeczeństwa sprawia, że (na szczęście!) coraz więcej par korzysta z poradnictwa i profesjonalnej terapii psychologicznej.
 
Najczęstszym powodem zgłaszanym przez pary na pierwszej wizycie są problemy natury emocjonalnej, które członkowie_inie relacji definiują zazwyczaj jako uczucie DYSKOMFORTU, towarzyszące kontaktom z partnerem_ką.  Dyskomfort może mieć postać rozczarowania, smutku, złości, żalu, niechęci, pogardy. Im dłużej trwa – tym poważniejsze są jego konsekwencje: zwiększenie dystansu emocjonalnego i wzrost częstotliwości pojawiania się uporczywych myśli o zakończeniu relacji.
 
Statystycznie – to kobiety częściej zgłaszają parę na terapię i często wykazują większe zaangażowanie w trakcie jej trwania.

Czy terapia par jest skuteczna?

Z perspektywy psychologa – kluczową kwestią, wpływającą na efekt terapeutyczny, jest MOTYWACJA partnerów_ek do podjęcia pracy nad relacją. 
Zdarza się, że psycholog_żka/psychoterapeuta_tka odmawia współpracy z parą, gdy jedna z osób mówi wprost o braku motywacji i/lub nie angażuje się w pracę terapeutyczną, pomimo pierwotnych deklaracji (np. nie wykonuje zadań domowych, wydaje się być znudzona lub poirytowana uczestnictwem w sesjach terapeutycznych, nie przestrzega zasad, na które umawia się z terapeutą_tką i/lub partnerem_ką).
 
W zależności od specyfiki zgłaszanego problemu – terapia może różnić się strukturą sesji, rodzajem interwencji wprowadzanych przez terapeutę_tkę, częstotliwością spotkań i czasem trwania.

Można wyróżnić jednak szereg wątków, poruszanych najczęściej na sesjach terapeutycznych dla par, takich jak:
– przepracowanie wzajemnego żalu;
– nauka zdrowej komunikacji między partnerami_kami, która obejmuje poprawne nazywanie swoich potrzeb, oczekiwań, emocji i myśli;
– nauka przepraszania i wybaczania;
– ustalenie zasad wzajemnego traktowania się członków relacji;
– budowanie rytuałów bliskości;
– nauka radzenia sobie z konfliktem. 

Jeżeli czujesz, że Twój związek utknął w niebezpiecznym miejscu, nie wiesz jak pomóc sobie i partnerowi_ce – porozmawiaj z nim/nią o możliwości zgłoszenia się na terapię par.

PSYchoterapia par

Poznaj swojego Pscyhoterapeutę