Skip to content Skip to footer
Benita Araszewska - psycholog Poznań
  • Depresja | Zaburzenia osobowości| Stres | Zaburzenia nastroju | Niskie poczucie własnej wartości | Lęki | Kryzys emocjonalny

Przygotowanie do zawodu psychologa zdobywałam podczas studiów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (magister psychologii, specjalność: psychoterapia zaburzeń psychicznych).
Swoją pracę opieram głównie na technikach nurtu psychoterapii poznawczo-behawioralnej. W tym obszarze pogłębiłam swoją wiedzę teoretyczną oraz praktyczną uczestnicząc w szkoleniu RTZ (Racjonalnej Terapii Zachowania) i w 2018 roku uzyskałam certyfikat CPI.

Ponieważ ważne jest dla mnie, aby udzielać pomocy w sposób najbardziej dostosowany do potrzeb Pacjenta, w pracy odwołuję się do koncepcji z różnych nurtów terapeutycznych. W związku z tym podjęłam dalsze kształcenie w zakresie psychoterapii systemowej i obecnie jestem w trakcie certyfikacji WTTS (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej).

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w organizacji pozarządowej, gdzie udzielałam wsparcia psychologicznego osobom, które z powodu doświadczania trudnych sytuacji życiowych pozostawały bez zatrudnienia przez dłuższy czas. Odbyłam także staż w Centrum Zdrowia Psychicznego CM HCP. W trakcie studiów szczególnie interesował mnie rozwój emocjonalno-społeczny dzieci i młodzieży oraz rozumienie tego procesu w kontekście różnych trudności zgłaszanych później w okresie dorosłości, dlatego w tamtym czasie wiedzę zawodową pogłębiałam także poprzez staże w szkołach oraz prowadzenie warsztatów edukacyjnych dla dzieci oraz rodziców.

Jestem wrażliwą i empatyczną osobą. Te cechy są dla mnie kompasem i drogowskazem – nie tylko w pracy terapeutycznej, lecz także w życiu codziennym. Towarzyszy temu głęboka wiara w cud przemiany i w to, że każdy człowiek ma w sobie siłę aby tego cudu dokonać. Pracuję zgodnie z zasadami Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa. Do każdego Pacjenta pochodzę w sposób indywidualny, dostosowując cele terapeutyczne do zgłaszanych trudności i dbam o to, by fundamentem spotkań było poczucie zaufania i bezpieczeństwa.

Benita Araszewska - ZnanyLekarz.pl