NASZ ZESPÓŁ

PSYCHOLOG NATASZA CHMIELEWSKA-MAZUREK 

KWALIFIKACJE:

– magister psychologii klinicznej (dyplom UAM Poznań, specjalność psychologia kliniczna, praca magisterska z dziedziny seksuologii)
– psychoterapeuta poznawczo-behawioralny I stopnia (obecnie w trakcie dalszej certyfikacji)
– certyfikat CPI – Rational Behavior Therapy – RBT (w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej)
– certyfikat Polskiej Akademii NLP
– zaświadczenie o ukończeniu programu „TRENING ASERTYWNOŚCI” we Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii „PLUS” PTP
– certyfikat MEN ukończenia kursu o specjalności PSYCHODIETETYKA w Akademii Dietetycznie Poprawni– stażysta na Oddziale Neurologicznym w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.

O MNIE:

Jako psycholog, od 7 lat zajmuję się pracą z klientem w wymiarze indywidualnym, jak i prowadząc terapię par i rodzin. W swojej pracy skupiam się na szybkiej i celnej diagnozie problemu, dzięki czemu od pierwszego spotkania możliwe jest wprowadzanie skutecznych zmian, dzięki którym szybko poczujesz się lepiej!
Pracuję zgodnie z nurtem poznawczo-behawioralnym, choć stosuję także metody i narzędzia pracy coachingowej, NLP i terapii schematów.

Miałam przyjemność brać udział w wielu projektach (warsztatach dla młodzieży i dorosłych), w których chętnie dzieliłam się swoją wiedzą i doświadczeniem terapeutycznym.

Łącząc pasję do psychologii i sportu, zajmuję się także organizacją i prowadzeniem szkoleń consultingowych, z umiejętności zarządzania zespołem oraz skutecznej komunikacji z klientem w branży fitness.

Od 2019 roku dołączyłam do wykładowców Akademii Kultury Fizycznej, prowadząc szkolenia z psychologii i coachingu.

Mogłeś/aś zobaczyć i usłyszeć mnie także w lokalnych i ogólnopolskich mediach – gdzie wypowiadam się często  jako ekspert w dziedzinie psychologii (WTK, TVP, TVN, POLSAT).

Drogi Kliencie, jeżeli:
– potrzebujesz pomocy, by odzyskać równowagę i uporać się z kryzysem,
– tracisz kontrolę w sytuacjach stresowych,
– nie radzisz sobie z własnymi emocjami,
– cierpisz na nerwicę, depresję lub zaburzenia lękowe,
– brakuje Ci wiary we własne możliwości,
– masz tendencje do pesymistycznego myślenia,
– cierpisz z powodu nieudanych związków,
– masz problem natury seksuologicznej,
– odczuwasz trudności w relacjach z innymi ludźmi…

Zapraszam! Wspólnie znajdziemy rozwiązanie!

SPRAWDŹ OPINIE NASZYCH KLIENTÓW NA PORTALU ZNANYLEKARZ.PL

PSYCHOLOG MAŁGORZATA BENDOWSKA 

Psychologia to moja największa życiowa pasja, to sposób postrzegania oraz rozumienia świata i siebie. Jestem głęboko przekonana, że w każdym człowieku ukryte jest dobro i siła, które pomagają mu w osiąganiu szczęścia, satysfakcji oraz zamierzonych celów. Swoją rolę postrzegam jako pomoc osobom w odkrywaniu zasobów do radzenia sobie w trudnych emocjonalnie sytuacjach, kryzysach oraz stanach napięcia, gdy dotychczasowe działania zaradcze i uzyskiwane wsparcie nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Dzięki wrodzonej empatii i wrażliwości, umiejętności aktywnego słuchania oraz zdobytej wiedzy jestem w stanie całkowicie zaangażować się w to, co mówi Pacjent oraz wspólnie z nim szukać najbardziej optymalnego rozwiązania jego trudności i ulgi dla odczuwanego bólu psychicznego. Wspomagam również osoby w dążeniu do samorozwoju, głębszego rozumienia siebie i otoczenia, gdyż uważam, że bez względu na okoliczności, każdy człowiek zasługuje na możliwie najlepszą jakość życia.
Ufam, że celne i szybkie postawienie diagnozy sprawia, że Pacjent czuje się bezpiecznie i pewnie, od początku w pełni zdając sobie sprawę z tego, jaki jest cel terapii oraz sposoby na uzyskanie poprawy w zgłaszanych trudnościach. Podczas sesji terapeutycznych staram się zawsze dokładnie tłumaczyć mechanizmy oraz zależności, których doświadcza Pacjent, tak, aby to on mógł jak najszybciej stać się specjalistą do spraw własnego dobrostanu psychicznego. Dbam też o to aby, pomimo często bardzo poważnych tematów podejmowanych rozmów, zarażać Pacjentów optymizmem, humorem oraz nadzieją, bo wierzę, że są one siłą napędową, które pomagają przezwyciężać napotykane przeszkody.
Pracuję głównie w nurcie poznawczo-behawioralnym, jednak dokładam wszelkich starań, aby stosowane techniki i metody terapeutyczne w największym stopniu służyły Pacjentowi i były do niego dostosowane, dlatego czasem świadomie korzystam z narzędzi z innych nurtów, m.in. psychodynamicznego, humanistycznego i Gestalt.

Swoją wiedzę i umiejętności zdobywałam podczas studiów psychologicznych o specjalności klinicznej. Środowisko kliniczne jest mi szczególnie bliskie, gdyż przez kilka lat odbywałam wolontariat na oddziałach onkologicznych i hematologicznych, skupiając się przede wszystkim na wsparciu w trakcie hospitalizacji osoby chorej i jej rodziny. Obecnie rozwijam swoje zainteresowanie z dziedziny psychoonkologii jako doktorantka w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (doktorat z dziedziny psyychoonkologii). W pracy dydaktycznej skupiam się na przekazaniu studentom praktycznej wiedzy z zakresu komunikacji, regulacji emocji, radzenia sobie ze stresem w pracy z pacjentami chorymi przewlekle. Swoje doświadczenie jako psycholog i diagnosta zdobywałam również odbywając praktyki oraz staże w szpitalach psychiatrycznych, m.in. w Centrum Zdrowia Psychicznego CM HCP oraz Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Pełniłam również rolę psychologa w organizacji pozarządowej, gdzie udzielałam wsparcia psychologicznego osobom, które z racji choroby, niepełnosprawności czy też trudnej sytuacji życiowej pozostawały przez dłuższy czas bez zatrudnienia, a obecnie szukają skutecznego sposobu na powrót na rynek pracy.
Jestem w trakcie kształcenia i uzyskiwania certyfikacji z zakresu psychoterapii systemowej. Mam za sobą liczne szkolenia, m.in.: z Racjonalnej Terapii Zachowania, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach czy też Treningu Asertywności.

W swojej pracy kieruję się zasadami etycznymi i moralnymi, które stawiają na pierwszym miejscu zaufanie i bezpieczeństwo Pacjenta. Na co dzień staram się, aby jakość pełnionych przeze mnie usług była jak najwyższa, a prowadzona przeze mnie terapia skuteczna, dlatego dążę do ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji i zdobywania doświadczeń, by móc w pełni wykorzystywać swoje umiejętności do pracy z Pacjentem.

Do zobaczenia!

Małgorzata Bendowska

 Sprawdź opinie naszych Klientów na portalu znanylekarz.pl

PSYCHOLOG JULITA JABŁKOWSKA

Sprawdź opinie naszych Klientów na portalu znanylekarz.pl

PSYCHOLOG WIKTORIA SKURZYŃSKA

O mnie:

Jestem psychologiem z dyplomem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie kontynuuję swoją edukację na studiach podyplomowych z zakresu Seksuologii Klinicznej, uczestniczę w szkoleniach oraz warsztatach psychologicznych (m. in. „Racjonalna Terapia Zachowania RTZ I – ABC twoich emocji”). Zbierając doświadczenie zawodowe miałam przyjemność wspierać fundację pozarządową podczas szkoleń aktywizacyjnych dla osób mających trudności ze znalezieniem pracy, seniorów oraz osób z niepełnosprawnością.

Jak pracuję:

W swojej pracy stawiam duży nacisk na to, abyś szybko zyskał/a wiedzę i umiejętności, które  docelowo pozwolą Ci stać się swoim własnym terapeutą. W związku z tym koncentruję uwagę na sytuacji tu i teraz oraz praktycznej pomocy w dokonaniu zmiany i rozwoju osobistego. W trakcie tego procesu pomagam zidentyfikować Twoje wewnętrzne zasoby, dostarczam niezbędnej wiedzy specjalistycznej oraz towarzyszę Ci w trakcie spoglądania wewnątrz siebie. Staram się klarownie i przystępnie tłumaczyć mechanizmy oraz zależności odczuwanych przez Ciebie trudności. Nie jestem jednak od tego, żeby Cię oceniać. Oferuję Ci szansę spojrzenia na Twoje życie z innej perspektywy, wspólne rozważenie możliwych rozwiązań oraz głęboką refleksję nad tym, czemu nadajesz wartość w życiu. Głęboko wierzę w słowa Konfucjusza: „Największym powodem do chwały nie jest to, że nigdy nie upadamy, ale to, że potrafimy się po upadku podnieść”. Mogę Cię zapewnić, że w moim gabinecie nigdy nie zabraknie ciepła, optymizmu i zrozumienia.

Do zobaczenia na sesji!

Wiktoria Skurzyńska

Sprawdź opinie naszych Klientów na portalu znanylekarz.pl

PSYCHOLOG EWELINA ZBYSZEWSKA-OLEJNIK

Jestem psychologiem i coachem. Ukończyłam studia magisterskie oraz podyplomowe na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje jako trener umiejętności miękkich, prowadząc warsztaty profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą. W swojej pracy zawodowej uczestniczyłam w wielu projektach, mających na celu wzbudzenie motywacji i poprawy jakości życia u ludzi z różnych środowisk społecznych. Cały czas staram poszerzać swój zakres wiedzy uczestnicząc w szkoleniach podnoszących moje kwalifikacje (m.in. RTZ – Racjonalna Terapia Zachowania, trening kreatywności).

W obszarze moich zainteresowań zawsze był człowiek i jego rozwój. Pracuję z dziećmi w wieku szkolnym, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Staram się z dużą empatią podchodzić do zrozumienia przeżywanych trudności oraz udzielać niezbędnego wsparcia w ich rozwiązywaniu. Moim celem jest trafne zidentyfikowanie dysfunkcjonalnych przekonań oraz powtarzających się schematów, które są źródłem konfliktów, kryzysów i cierpienia psychicznego. W atmosferze szacunku i zrozumienia, kierując się Kodeksem Etyczno-Zawodowym, staram się przezwyciężać razem z pacjentem jego blokady i pokonywać ograniczenia odkrywając jego potencjał i zasoby.

Jeśli dotychczasowe sposoby radzenia sobie z Twoimi trudnościami nie dały Ci oczekiwanych efektów, zapraszam do podjęcia współpracy oraz ustalenia kolejnych kroków w drodze do Twojego szczęścia.

Ewelina Zbyszewska-Olejnik

Sprawdź opinie naszych Klientów na portalu znanylekarz.pl

MARIA ILLUKOWICZ

Cześć! Do zespołu PRO. dołączyłam w 2021r. Ukończyłam Prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i aktualnie jestem studentką V roku Psychologii. Interesuje mnie szczególnie psychologia jedzenia, psychologia sportu oraz psychologia sądowa. Bardzo lubię pracę z ludźmi, a w Pracowni PRO. odpowiadam za wszelkie sprawy organizacyjne, w tym – umawianie na wizyty.
Zapraszam do kontaktu!

Maria Illukowicz